Vojnarka - 09.02.1951, Milada Smolíková (Hospodská)