Lidé, bděte - 22.02.1951 Božena Půlpánová (Gusta Fučíková)