Lidé, bděte - 22.02.1951 Emil Bolek (Josef Jelínek)
Foto: Karel Drbohlav