Eva - 30.12.1949 Vladimír Jedenáctík (Rúbač)
Foto: Josef Heinrich