Sněguročka - 07.06.1950 ,Štěpánka Štěpánová(Lel), Maria Tauberová(Sněguročka)
Foto: Josef Heinrich