Sněguročka - 07.06.1950(sborová scéna)
Foto: Josef Heinrich