Strakonický dudák - 19.01.2014 ,Jan Hartl(Tomáš), Igor Orozovič(Švanda)
Foto: Hana Smejkalová