Strakonický dudák - 19.01.2014,Igor Orozovič(Švanda), Magdaléna Borová(Dorotka)
Foto: Hana Smejkalová