Strakonický dudák - 19.01.2014, A. Talacková (Zulika), I. Orozovič (Švanda), F. Kaňkovský (Vocilka)
Foto: Hana Smejkalová