Strakonický dudák - 19.01.2014  A.Talacková(Zulika), I.Orozovič(Švanda), F. Kaňkovský(Vocilka)
Foto: Hana Smejkalová