Veliká tavba - 12.10.1949, Vítězslav Vejražka (Slíva)
Foto: Josef Heinrich