Čestný soud - 10.05.1950, Jaroslav Moučka (Panťušin)
Foto: Karel Drbohlav