Viktorka - 30.06.1950, Zora Šemberová(Viktorka)
Foto: Josef Heinrich