Radúz a Mahulena - 18.06.2009 (Milan Stehlík)
Foto: Hana Smejkalová