Falstaff - 07.05.2008 ,Václav Lemberk, Vladimír Chmelo, Zdeněk Plech, Martin Šrejma
Foto: Hana Smejkalová