Komedianti - 14.06.2012, Simona Procházková (Nedda), Jiří Brückler (Silvio)
Foto: Hana Smejkalová