Ze života hmyzu - 05.06.2014, Martin Pechlát (Viktor), Karel Dobrý (Iris), Filip Kaňkovský (Felix)
Foto: Hana Smejkalová