Káťa Kabanová - 26.06.2010 ,Maria Kobielska(Katěrina /Káťa/ )
Foto: Hana Smejkalová