Dalibor - 29.04.2001 (Aleš Briscein, Eva Dřízgová)
Foto: Hana Smejkalová