Čertova stěna - 17.11.1948, Karel Svolinský (scéna)
Foto: Josef Heinrich