Dimitrij -03.12.1948,celková scéna
Foto: Josef Heinrich