Tannhäuser - 11.01.2014, J. Sulženko, D. Frank, M. Šrejma, D. Burešová, V. Sibera, L. Mlejnek
Foto: Hana Smejkalová