Toufar - 18.09.2013, Soňa Červená (Alt)
Foto: Hana Smejkalová