Vlaštovka (La Rondine) - 14.05.2014, Jaroslav Březina, Jana Sibera, Luciano Mastro, Eva Hornyáková
Foto: Hana Smejkalová