Loď dobré naděje - 02.10.1948, Bohumil Machník (Patron Randič)
Foto: Josef Heinrich