Hadrián z Římsů - 23.10.1948, František Filipovský (Srpoš)
Foto: Karel Drbohlav