Hadrián z Římsů - 23.10.1948, František Filipovský (Srpoš), Jaromír Spal (Soběbor)
Foto: Karel Drbohlav