Julietta - 19.03.2000 (Paul Nilon)
Foto: Hana Smejkalová