Oresteia - 18.06.2002, Martina Válková (Élektra)
Foto: Hana Smejkalová