Filosofská historie - 09.07.1949 (Helena Fenclová, Miloslav Šťastný, Zdenka Zabylová)
Foto: Josef Heinrich