Louskáček - 04.12.1938, Marie Kácová (Španělka)
Foto: Josef Heinrich