Louskáček - 04.12.1938, Zdenka Zabylová (Cukrová víla)
Foto: Josef Heinrich