Louskáček - 04.12.1938, celková scéna
Foto: Josef Heinrich