Pygmalión - 28.09.2005 (Vladislav Beneš, Vlasta Chramostová, Igor Bareš)
Foto: Hana Smejkalová