Pád Arkuna - 09.10.2014, Eva Urbanová (Radana), Valentin Prolat (Rutan)
Foto: Hana Smejkalová