Pád Arkuna - 09.10.2014 Martin Šrejma (Jaroměr), František Zahradníček (Dolen), Ondrej Mráz (Dargun)
Foto: Hana Smejkalová