Pád Arkuna - 09.10.2014, Maria Kobielska (Helga), Martin Bárta (Absalon)
Foto: Hana Smejkalová