Nová země - 12.12.2014, Yvona Škvárová (Šiškova), Lenka Šmídová (Čučkina), Veronika Hajnová (Nataša)
Foto: Hana Smejkalová