Boris Godunov - 26.03.2015, Tomáš Černý (Lžidimitrij), Lukáš Hynek-Krämer (Pimen)
Foto: Hana Smejkalová