Boris Godunov - 26.03.2015, Michail Kazakov (Boris Godunov), Valentin Prolat (Kníže Šujskij)
Foto: Hana Smejkalová