Milovaný majetek - 10.10.1947, Jiřina Šejbalová (Lída), Bedřich Karen (Masopust)
Foto: Josef Heinrich