Milovaný majetek - 10.10.1947, Jiřina Šejbalová (Lída), Václav Voska (Emil)
Foto: Josef Heinrich