Milovaný majetek - 10.10.1947, František Tröster - scéna
Foto: Josef Heinrich