Piková dáma - 17.05.1998 (Jana Tetourová, Alice Randová)
Foto: Hana Smejkalová