M. D. Rettigová - 12.09.1947, Jarmila Kronbauerová (Rollerová), Růžena Nasková (M. D. Rettigová)
Foto: Josef Heinrich