Blackbird - 11.03.2010, Jana Pidrmanová (Una)
Foto: Hana Smejkalová