Má vzdálená vlast - 17.02.2012 (Eva Salzmannová, Filip Rajmont)
Foto: Hana Smejkalová