Má vzdálená vlast - 17.02.2012 (Jiří Štrébl, Filip Rajmont, Ondřej Pavelka)
Foto: Hana Smejkalová