Má vzdálená vlast - 17.02.2012, Jiří Štrébl, Filip Rajmont, Ondřej Pavelka
Foto: Hana Smejkalová