Castor a Pollux - 24.06.1999, Lívia Ághová (Phébé)
Foto: Hana Smejkalová