Jiskra v popelu - 31.01.1948, Jiřina Šejbalová (Irena)
Foto: Josef Heinrich