Jiskra v popelu - 31.01.1948 (Jan Pivec, Jiřina Šejbalová, Leopolda Dostalová, Karel Höger)
Foto: Fotoatelier Mráz